Vedtaget på afdelingsmøder

25 februar 2020

Afdelingsmødet 2020

Husdyr i Houmannsgade 46 K ungdomsboligerne. Det
skal være det samme som resten af afdelingen. (se
husordenen)
___________________________________
7.1. Vedtaget med overvældende flertal.

Åben bestyrelsesmøde med beboere 4-6 gange om åretmed morgenbrød og kaffe i fælleshuset Kostpris ca. 400 igennemsnit + rengøring ved rengøringsfirma ca. kr. 600 pr. gang efter åbent bestyrelsesmøde. 
___________________________________
7.2. Vedtaget med overvældende flertal.

Afstemning om Fibia (Waoo) hvordan skal det fortsætte.
___________________________________
7.3. Vedtaget med overvældende flertal at fortsætte den
nuværende aftale.

Bestyrelsen foreslår at der indhentes priser på gitterdøre i trappeskakterne, låsesystem på opgangene 46 A, Nygade 353 og 39 samt nøglesystem
i elevator, ligesom det der er ned til vaskekælderen.
Således at det evt. kan indarbejdes i kommende
budgetter.
___________________________________
7.4. Vedtaget med overvældende flertal.

Afdelingsmødet 2019

Udlejning af fælleshuset Houmannshus nye priser 
___________________________________
De nye priser i bilag-1 et blev vedtaget. Det blev også
vedtaget at der kan udlejes til personer/firmaer uden for
Lejerbo fremover. Priser kan ses på hjemmesiden:
www.houmannshus-lejerbo.dk

Maling af fælleshuset - i lyse farver 
___________________________________
Malling af fælleshuset blev vedtaget med stort flertal.

Godkendelse af afdelingens husorden
(bilag udsendes senere) 
___________________________________
Ny Husorden for afdelingen blev godkendt.

18 februar2019

6 februar 2018

Afdelingsmødet 2018

Foreslår at antal bestyrelses-medlemmer ændres fra 5 til 3 hvis der ikke kan opstilles 5 bestyrelsesmedlemmer.

7.1.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
___________________________________

Forslag om, at der laves en terrasse henne ved invalide parkeringen, ved at fjerne noget af hækken.

7.2.
Efter en debat om udviklingen af hele gårdmiljøet blev forslaget blev vedtaget med:

15 stemmer for
1 imod
3 blanke
___________________________________

At det fremover skal være tilladt at opsætte havelåget ved dem, som, har en terrasse, skal dog holdes i samme stil som det der er i forvejen.
Servicecentret kommer med en standard.

7.3.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
___________________________________

Forslag om udlejning af fælleshuset til andre beboere i Lejerbo Horsens på følgende betingelser:
Kan kun lejes en hel weekend til kr. 1.000 og med et dep. På kr. 1500. Lejen er uændret for beboerne i afd. 316-0

7.4.
Forslaget blev vedtaget med:
17 stemmer for
0 imod
2 blanke
___________________________________

Afdelingsmødet 2017

Rettelser til udlejning af fælleshuset vedtage med 24 stemmer.
___________________________________

Rettelser til minimumslisten - Enstemmigt vedtaget.
___________________________________

Orangerie - bestyrelsen skal arbejde videre med dette.

Er faldet ved ur afstemning i 2016!
___________________________________

Opsætning af opslagstavler - enstemmigt vedtaget.
___________________________________

Lille Nygade - tilladelse til at holde husdyr på samme regelsæt som resten af afdelingen -
enstemmigt vedtaget.
___________________________________

14 februar 2017

16 februar 2016

Afdelingsmødet 2016

7.
Connie Pedersen foreslår, at der bliver lavet endnu et cykelskur.
Dette på grund af manglende plads, der medfører, at man ikke kan få cyklen ud og at den bliver ødelagt.
Efter en kort debat herom, hvor der blandt andet blev stillet forslag om, at cyklerne stilles lige stedet for skrå og at der i øvrigt gennemføres cykeloprydning, var der enighed om. at den kommende bestyrelse skal påtage sig opgaven og fremkomme med løsningsforslag. Herunder de økonomiske konsekvenser.
___________________________________
Udlejning af fælleshuset:

7.1 Til afdelingsmøder og lign. arrangementer for andre Lejerbo
afd. (evt. pris).
Vedtaget med overvældende flertal.
___________________________________

7.2 Til andre Lejerbo beboere (evt. pris).
Vedtaget med overvældende flertal.
___________________________________

7.3. Til øvrige borgere (evt. pris).
Blev nedstemt med overvældende flertal.
Den kommende bestyrelse laver oplæg til prispolitik ved udlejning.

Afdelingsmødet 2015

Ingen bestyrelse. Org. 915 står for referat her.

Februar 2015

7 oktober 2014

E.O. Afdelingsmøde 2014

Her blev der stemt om at udskifte stofa med Waoo og det blev vedtaget.

Afdelingsmødet 2013

Bestyrelsen er ændret fra 3 medlemer til fremover 5 medlemer.

Ny husorden for husdyr se nuværende her på siden under afd:316 -> dokumenter

29 Januar 2013

© Copyright 2021 Jim Heller Damgaard