Dokumenter vedr. afdeling 316-0

Beslutningsreferat af afdelingsmødet d. 25. februar i 2020
Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
Husorden vedtaget på afd.møde 18-02-2019
Hvem bestemmer hvad?
Vedtægter for Lejerbo Horsens
Referat 18.02.2019 adelingsmødet
Referat afdelingsmøde 316-0 2018
Tegning over forbedringer af gårdmiljø afd.316.0

© Copyright 2021 Jim Heller Damgaard